K to 12 Grade 7 LM’s & TG’s

Grade 7 K to 12 Learner’s Materials

 1. Art
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. Filipino
 4. Health
 5. Mathematics
 6. Music
 7. Physical Education
 8. Science
 9. Technology & Livelihood Education (by area of specialization please see below)

Grade 7 K to 12 Teacher’s Guides

 1. Art
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. Health
 4. Mathematics
 5. Physical Education
 6. Science
 7. Technology & Livelihood Education (by area of specialization please see below)

Grade 7 Technology & Livelihood Education K to 12 Learner’s Manual

 1. Agri Crops
 2. Animal Production
 3. Aquaculture
 4. Automotive
 5. Bread & Pastry
 6. Care Giving
 7. Carpentry
 8. Commercial Cooking
 9. Consumer Electronics
 10. Dressmaking Tailoring
 11. Electrical
 12. Fish Processing
 13. Handicraft Production
 14. Horticulture
 15. Household Services
 16. Masonry
 17. Mechanical Drafting
 18. Nail Care
 19. PC Hardware Servicing
 20. Plumbing
 21. Refrigeration & Air-conditioning
 22. Tile Setting
 23. Welding

Grade 7 Technology & Livelihood Education K to 12 Teacher’s Guide

 1. Agri Crops
 2. Animal Production
 3. Aquaculture
 4. Automotive
 5. Bread & Pastry
 6. Care Giving
 7. Carpentry
 8. Commercial Cooking
 9. Consumer Electronics
 10. Dressmaking Tailoring
 11. Electrical
 12. Fish Processing
 13. Handicraft Production
 14. Horticulture
 15. Household Services
 16. Masonry
 17. Mechanical Drafting
 18. Nail Care
 19. PC Hardware Servicing
 20. Plumbing
 21. Refrigeration & Air-conditioning TG
 22. Refrigeration & Air-conditioning CG
 23. Tile Setting
 24. Welding
Advertisements

MTB-MLE LM’s & TG’s

3rd and 4th Quarters Grade I MTB-MLE Learner’s Materials & Teacher’s Guides

Grade I MTB-MLE Ortograpiya

 1. Binisaya – Magbasa na Kita – Giya sa Pagtudlo og Sinugbuanong Binisaya
 2. Hiligaynon – Mabasa na Kita – Sulundan sa Pagtudlo sang Hiligaynon
 3. Tagalog – Tayo na’t Magbasa – Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog
 4. Maguindanaon – Matia Tanu – Ukit sa Kagkataw sa Basa Mauindanaon

Grade I MTB-MLE Learner’s Materials

Binisaya

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Hiligaynon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Tagalog

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Maguindananaon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Grade I MTB-MLE Teacher’s Guide

 Binisaya

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health

Hiligaynon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health

Tagalog

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health

Maguindanaon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health