K to 12 Grade 7 LM’s & TG’s

Grade 7 K to 12 Learner’s Materials Art Edukasyon sa Pagpapakatao Filipino Health Mathematics Music Physical Education Science Technology & Livelihood Education (by area of specialization please see below) Grade 7 K to 12 Teacher’s Guides Art Edukasyon sa Pagpapakatao Health Mathematics Physical Education Science Technology & Livelihood Education (by area of specialization please see below)… More K to 12 Grade 7 LM’s & TG’s

MTB-MLE LM’s & TG’s

3rd and 4th Quarters Grade I MTB-MLE Learner’s Materials & Teacher’s Guides Grade I MTB-MLE Ortograpiya Binisaya – Magbasa na Kita – Giya sa Pagtudlo og Sinugbuanong Binisaya Hiligaynon – Mabasa na Kita – Sulundan sa Pagtudlo sang Hiligaynon Tagalog – Tayo na’t Magbasa – Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Maguindanaon – Matia Tanu –… More MTB-MLE LM’s & TG’s