MTB-MLE LM’s & TG’s

3rd and 4th Quarters Grade I MTB-MLE Learner’s Materials & Teacher’s Guides

Grade I MTB-MLE Ortograpiya

 1. Binisaya – Magbasa na Kita – Giya sa Pagtudlo og Sinugbuanong Binisaya
 2. Hiligaynon – Mabasa na Kita – Sulundan sa Pagtudlo sang Hiligaynon
 3. Tagalog – Tayo na’t Magbasa – Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog
 4. Maguindanaon – Matia Tanu – Ukit sa Kagkataw sa Basa Mauindanaon

Grade I MTB-MLE Learner’s Materials

Binisaya

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Hiligaynon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Tagalog

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Maguindananaon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Mathematics
 5. MTB-MLE
 6. Music and Art
 7. Physical Education and Health

Grade I MTB-MLE Teacher’s Guide

 Binisaya

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health

Hiligaynon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health

Tagalog

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health

Maguindanaon

 1. Araling Panlipunan
 2. Edukasyon sa Pagpapakatao
 3. English
 4. Filipino
 5. Mathematics
 6. MTB-MLE
 7. Music and Art
 8. Physical Education and Health
Advertisements